วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

[JobSiam.com :59425] แจ้งผลการสร้างกลุ่มสมาชิกชมรม HR Network of Thailand Club

เรียน  ทุกท่าน

         ตามที่ท่านได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย หรือ
HR NETWORK OF THAILAND CLUB แล้วนั้น บัดนี้ทางชมรมฯ ใคร่ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ใบสมัครของท่าน
ได้รับการพิจารณาอนุมัติเป็นสมาชิกชมรมเรียบร้อยแล้ว และโอกาสนี้ทางชมรมได้ดำเนินการ สร้าง e-mail googlegroups เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ 

้E-mail : hr-network-thailand-club@googlegroups.com

ดังนั้นท่านใดที่ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนท่านจะได้รับอีเมล์เชิญเข้ากลุ่ม ตามอีเมล์ที่ให้ไว้กับชมรมฯ
โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารแนบแล้วทำตามคำแนะนำ

การจะเข้ามาเป็น googlegroups : HR Network of Thailand Club ได้นั้น จะได้ต้องสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ เสียก่อน
ผมจึงจะสามารถดำเนินการเชิญเข้ากลุ่มได้


จีงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป


ขอแสดงความนับกถือ

กิตติพัศ สุมนัส
รักษาการ ประธานชมรม และนายทะเบียน
ชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย
HR NETWORK OF THAILAND CLUB


ไม่มีความคิดเห็น: