วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

[JobSiam.com :59501] จังหวัดของเพื่อนสมาชิก HRNT

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ชมรมฯ ได้เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 และมีผู้สมัครเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยนยน 2558 รวมทั้งสิ้น 69 ท่าน โดยจำแนกตามจังหวัดต่างๆ ดังนี้นะครับ

พื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพฯ
     - กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     - นครราชสีมา

พื้นที่ภาคเหนือ
     - เชียงใหม่ ลำพูน พิษณุโลก

พื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตก
     - ภูเก็ต สงขลา

พื้นที่ภาคตะวันออก
     - ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

จะเห็นได้ว่าทุกภูมิภาคเรามีเพื่อนสมาชิกเครือข่ายชมรม HRNT อยู่ทั่วน่ายินดีและภาคภูมิใจนะครับ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ไม่มีความคิดเห็น: