วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

[JobSiam.com :59428] ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน(เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล และ พนักงานคลังสินค้า

เรียน สมาชิก
       ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน

        บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ภาคพื้นดินแบบครบวงจร
(Fully  Integrated In Land Logistics Service provider) มานานกว่า 35 ปี ซึ่ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้บริการ
ทางด้านโลจิสติกส์ที่หลากหลาย เพื่อรองงรับ การขยายธุรกิจ ต้องการผู้ร่วมงานดังนี้

        
ไม่มีความคิดเห็น: