วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

[JobSiam.com :59527] FW: สรรพากรขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 7 ต่อไปอีก

เรียน เพื่อนสมาชิก

ข้อมูลเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่าน

ขอบคุณครับ
กิตติพัศ สุมนัสFrom: etaxinfo@rd.go.th
Date: Thu, 1 Oct 2015 11:18:41 +0700
Subject: สรรพากรขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 7 ต่อไปอีก

เรียน สมาชิก etaxinfo

กรมสรรพากรขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันว่า การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและประชาชนมีกำลังซื้อในการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศชาติ กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มคงอัตราเดิมร้อยละ 7 ออกไปอีก 1 ปีจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/images/image_news/news28_2558.pdf

 
ส่วนประชาสัมพันธ์
สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร

ไม่มีความคิดเห็น: