วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

[JobSiam.com :59535] การต่อวีซ่า

เรียน HR ทุกท่าน

รบกวนHR ที่มีความรู้เกี่ยวกับ การต่อวีซาของคนญี่ปุ่น เมื่อหมดอายุ ต้องเตรียมอะไรมั่งค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

 

ไม่มีความคิดเห็น: