วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

[JobSiam.com :59433] จัดอบรมหลักสูตร การบริหารกฎหมายแรงงานสำหรับ HR

เรื่อง  การจัดอบรมหลักสูตร การบริหารกฎหมายแรงงานสำหรับ HR
เรียน สมาชิกทุกท่าน

        ด้วยทาง บริษัท เดอะ คอนเทนมินาร์ คอนเฟอร์เรนซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด จะจัดให้มีการอบรมหลักสูตร
การบริหารกฎหมายแรงงานสำหรับ HR โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

วันที่จัดอบรม     วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 หรือ วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 (จะยืนยันอีกครั้ง)

สถานที่              ศูนย์การประชุม เดอะ คอนเน็คชั่น MRT ลาดพร้าว (ทางออกที่ 4) หรือ โรงแรมตามแนว BTS หรือ MRT

ค่าใช้จ่าย           (มีค่าใช้ใจ่าย) 

วิทยากร             อาจารย์ปนิธิ  ศิริเขต (อ.ปู)
                              - วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน
                              - วิทยากรด้านกฎหมายแรงงาน บริษัท เดอะ คอนเทนมินาร์ คอนเฟอร์เรนซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
                              - ผู้จัดการสำนักกฎหมายปนิธิลอว์
                              - ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการปฏิรูปแรงงาน สภาปฏิรูปแรงงานแห่งชาติ (สปช)   
                              - อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                              - อาจารย์ิพเศษ การบริหารแรงงาน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   

เนื้อหามุ่งเน้นสร้างความเข้าใจและการตีความเจตนารมณ์ของกฎหมายแรงงานที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานสาย HR เป็นอย่างมาก และเป็นการอัพเดทข้อมูลด้านกฎหมายแรงงานอันเป็นประโยชน์ต่อ HR

หมายเหตุ : ท่านใดสนใจสำรองที่นั่งไว้ก่อนได้ที่ E-mail : thecontainminar@hotmail.com    


ขอแสดงความนับถือ

The Containminar Conference Center Co., Ltd.
บริษัท เดอะ คอนเทนมินาร์ คอนเฟอร์เรนซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 02-006-2707, Fax : 02-006-2708
Mobile : 083-019-6399

ไม่มีความคิดเห็น: