วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

[JobSiam.com :59525] ฟรี อบรมภายใน การสร้างคุณภาพชีวิต พิชิตปัญหาใกล้ตัว

ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหนี้นอกระบบ หนี้ในระบบ ถ้าเรารู้การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึษาให้กับพนักงาน เขาเรียกการทำงานเชิงรุกและไม่ใช่เชิงรับ คุณพร้อมหรือยังที่จะร่วมแก้ปัญหาให้พนักงาน โดยไม่อ้างเหตุผลแบบเดิมๆคือ ปัญหาใครก่อก็ไปแก้เอง ไม่สนใจ หาแต่เรื่องมา แต่ผลสะท้อนกลับมาที่บริษัทฯ ลาออก ลาป่วย ลากิจ ไม่มีเหตุผล แล้วค่อยมาแก้ปลายเหตุ คุณพร้อมหรือยัง
สถาบันพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ (สอท.)
พิมลณัฏฐ์  ณัทธรมานิต
089-1401379


ไม่มีความคิดเห็น: