วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

[JobSiam.com :59479] เชิญสมัครเข้ารับการอบรม


เรียน  เพื่อนสมาชิกทุกท่าน
 
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร ประจำเดือนตุลาคม 2558 ดังนี้

1. เทคนิคการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ โดย อาจารย์ไพลิน โกมลมิศร์ วิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหาร วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.   
2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยอาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิตร ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ(TQA,SEPA,PMQA)วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา09.00 - 16.00น.  
3. เทคนิคการจัดการกับข้อร้องเรียนเพื่อสร้างความประทับใจ โดยอาจารย์วีระพล สวรรค์พิทักษ์ ผอ.ฝ่ายสื่อสารการตลาด ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 
   เวลา09.00 - 16.00 น. 
4. การเขียนอีเมล์และจดหมายโต้ต้อบภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ โดยดร.ณัฐกฤตา โชติภัคธนสุขคณะศิลปศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา09.00 - 16.00น.
5. เทคนิคการทำโครงสร้างเงินเดือน(ภาคปฏิบัติ) โดยอ.ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ วิทยากรอิสระด้านทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 เวลา09.00 - 16.00น.
6. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรม โดยอ.ธงชัย โรจน์กังสดาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลางกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา09.00 - 16.00น.
7. การสื่อสารทางโทรศัพท์ด้วยภาษาอังกฤษ โดย Aj.Christopher Dean คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรุกิจบัณฑิตย์ วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา09.00 - 16.00น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณกตัญญชลี โทร. 0 2954 7300 ต่อ 551, 168 email: katanchalee.val@dpu.ac.th
----
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ http://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: