วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[JobSiam.com :59591] ใบสมัครสมาชิก

เรียน   กิตติพัศ สุมนัส

รักษาการ ประธานชมรม และนายทะเบียน

ชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย

HR NETWORK OF THAILAND CLUB

 

ขอส่งใบสมัครสมาชิกมาเพื่อพิจารณาคะ

 

ขอแสดงความนับถือ

Rumpan Krueato

(Human Resource Supervisor)
Transtec Industry Co.,Ltd.
Tel: (035) 220-515-8, 090-880-6762

Fax: (035) 220-514
E-mail: transtec.hr@transtec-group.com

Web Site: www.transtec-group.com

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


ไม่มีความคิดเห็น: