วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[JobSiam.com :59604]

 

 

 

พรพรรณ นิลประสิทธิ์  
Phornphan Nilprasit
AMD.Logistic Management


บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คลังปทุมธานี

39 หมู่6  ถนน พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี  12120

Mobile: +66 (0)86-5717144

Tel: +66 (0) 2901 7824 Ext.710
Fax: +66 (0) 2901 7825   
E-mail: Phornphan@masterkool.com


www.masterkool.com

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น: