วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[JobSiam.com :59615] FW: ขอประชาสัมพันธ์ HROD TALK ครั้งที่ 74 (อังคารที่ 20 ตุลาคม 2558)

เรียน เพื่อนสมาชิก

ข้อมูลการสัมมนาฟรี ของนิด้า HROD TALK ครั้งที่ 74 หัวข้อ ปฏิบัติการ HR อย่างนักกีฬามืออาชีพ
ท่านใดสนใจลงทะเบียนหน้าเว็บของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามลิงค์ด้านล่างครับ

อ.ปอ วิทยากรก้นครัวFrom: wanwisa_aea@hotmail.com
Subject: ขอประชาสัมพันธ์ HROD TALK ครั้งที่ 74 (อังคารที่ 20 ตุลาคม 2558)
Date: Tue, 13 Oct 2015 16:40:58 +0700

้เรียน   ท่านผู้สนใจทุกท่าน
  

ด้วย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (นิด้า) กำหนดจัดเสวนาทางวิชาการ HROD TALK ครั้งที่ 74 ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี (นิด้า) โดยครั้งนี้ พบกับหัวข้อการเสวนาเรื่อง...

 

"ปฏิบัติการ HR อย่างนักกีฬามืออาชีพ"

หัวข้อเสวนา

-ทักษะจำเป็นสำหรับนักกีฬามืออาชีพ และ HR มืออาชีพ
-ทัศนคติจำเป็นสำหรับนักกีฬามืออาชีพ และ HR มืออาชีพ
-ประสบการณ์สำคัญพลิกวีธีคิดชีวิตก้าวกระโดด
 

โดยผู้เสวนา คือ

-รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

-คุณปริม อินทวงศ์ (อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติ)

ผู้จัดการงานทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาและบริหารการจัดการเรียนรู้

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

-คุณบุษบรรณ จันทรารังษี (อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติ)

ผู้ช่วยผู้จัดการงานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

-อ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ (อดีตนักกีฬายิงปืนเป้าบินทีมชาติ)

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (นิด้า)

 

อนึ่ง ท่านที่สนใจโปรดสำรองที่นั่งได้ ฟรี ที่ www.hrd.nida.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
โทรศัพท์ 02-727-3477
(**หาก Email ฉบับนี้รบกวนท่าน คณะต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ)


ไม่มีความคิดเห็น: