วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[SiamHRM.com :59684] ความสุขจะเพิ่มขึ้น หากเราแบ่งปัน

ปรัชญาการสร้างเครือข่าย....การสร้างเครือข่ายต้องคำนึงถึงเสมอ"เครือข่าย"เป็นกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์การนำเครือข่ายต้องมี LINK "หมายถึงการเชื่อมโยง"
L -Learning การเรียนรู้
I -Investment การลงทุน
N -Nature การฟุมฟักบำรุง
G(k) -Give การรักษาสัมพันธภาพ
ซึ่งรวมกันเป็นคำว่า LINK หมายถึงการเชื่อมโยง..พระธรรมวิทย์

ไม่มีความคิดเห็น: