วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[JobSiam.com :59592] เปิดรับสมัครครูจำนวน ๑๐๐ท่าน (อบรมฟรี) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “บทบาทครูสอนวิชาสังคมศึกษายุคใหม่ ก้าวไกลสู่สากล” ครูที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจาก ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังค

เปิดรับสมัครครูจำนวน ๑๐๐ท่าน (อบรมฟรี)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรทางการศึกษา

หลักสูตร "บทบาทครูสอนวิชาสังคมศึกษายุคใหม่ ก้าวไกลสู่สากล"

ครูที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจาก

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สำนักปฎิบัติธรรมพุทธสาวิกา และศูนย์ดรุณธรรม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ระหว่าง วันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

คณะพระวิทยากร

พระธรรมวิทย์  ฐานธมฺโม          ผอ.ศูนย์ดรุณธรรม

ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ, ดร.สกุล อ้นมา, ดร.บุญเลิศ ยองเพ็ชร

            อ.ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ อ.ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณาจารย์จากภาควิชาศาสนาและปรัชญา

อ.ฉัตรกุล จารุเดชาธร                     วิทยากร

           คุณธนากร โตเอี่ยม                       เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

             คุณที่รักษ์ ฟักประดิษฐ์ศร                 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

พระธรรมวิทย์  ฐานธมฺโม

ผู้อำนวยการศูนย์ดรุณธรรม/ประธานเครือข่ายจิตโพธิสัตว์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 087-848-4963 E-mail : thammavit2396@hotmail.com

Facebook พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม

 

ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์

เบอร์โทรศัพท์ 081-157-0221       e-mail : pattawee@buu.ac.th

 

ไม่มีความคิดเห็น: