วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[JobSiam.com :59625] สอบถามสถาบันฝึกอบรมหรือวิทยากรที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม

ถึง สมาชิกสยามเอชอาร์ทุกท่าน

 

                ทางบริษัทมีความประสงค์จะจัดฝึกอบรมภายใน หลักสูตรเกี่ยวกับ เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้มีประสิทธิภาพ

ช่วงกลางเดือนพ.ย. 58 – ธ.ค. 58

                ท่านพอมีข้อมูลแนะนำสถาบันฝึกอบรมหรือวิทยากรที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักสูตรด้าน เทคนิคการสัมภาษณ์งานฯนี้บ้างไหมครับ

 

             

ด้วยความนับถือ

 

Mr.Dechachit S.

Human Resource Department

 

 

ไม่มีความคิดเห็น: