วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[SiamHRM.com :59663] ขอแนะนำทางเลือกในการพัฒนาบุคลากร กับ ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ OETC (RAYONG)This e-mail contains legally protected intellectual property right and confidential information. If you are not the intended recipient, please immediately delete this e-mail from your system and notify the sender. Any unauthorized usage of this e-mail may be subject to available legal proceeding. This e-mail may contain personal opinion of the author or information that does not relate to the business of The Siam Cement Plc., its affiliates and associates ("SCG") for which SCG shall not be liable. It is advisable that all e-mail be scanned by reliable virus protection software. SCG bears no responsibility for any damage possibly incurred by this e-mail.

ไม่มีความคิดเห็น: