วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[JobSiam.com :59650] เรียนปรึกษาสมาชิก เรื่อง Training need survey

เรียน       สมาชิกที่เคารพทุกท่าน

                รบกวนขอคำแนะนำครับ เนื่องจากผมกำลังหาข้อมูลหลักสูตร และสถาบันฝึกอบรมเพื่อทำ

Training need survey ของปีหน้าครับ จึงอยากขอแชร์จากสมาชิกท่านที่มีประสบการณ์ หรือดูแลงาน

ทางด้าน Training ช่วยแนะนำหลักสูตรทางด้าน Productivity / Technical และด้าน Management

รวมถึงสถาบัน และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับ ด้วยจักขอบคุณมากครับ

 

 

Thatree Tulyamaytee

Senior Supervisor - Human Resources & Administration

Office: +66 2661 9734-8 ext.104

Website:  http://www.chememan.com

 

ไม่มีความคิดเห็น: