วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60028] พ.ร.บ. กำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ร.บ. กำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อมูลเพื่อประโยชน์สำหรับสมาชิกครับ เกี่ยวข้องกับนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งแน่นอนว่า
HR ต้องรู้ 

กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครั)

ไม่มีความคิดเห็น: