วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

RE: [SiamHRM.com :60292] ฝากประชาสัมพันธ์ตำแหน่ง HR Manager> Date: Thu, 18 Feb 2016 14:55:57 +0700
> Subject: Re: [SiamHRM.com :60289] ฝากประชาสัมพันธ์ตำแหน่ง HR Manager
> From: ap2512@gmail.com
> To: siamhrm@googlegroups.com
>
> ทำงานกี่วันครับ
>
> เมื่อ 18/2/59, Personnel.,Plesaowaluk <personnel@creatuscorp.com> เขียนว่า:
> >
> >
> > ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
> >
> >
> >
> >
> > คุณสมบัติ :
> >
> > * ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานบริหารบุคคลทั้ง HRM และ HRD
> > * การศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
> > หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
> > * มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านการจัดการอย่างดี
> > * มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนางานอยู่เสมอ
> > * เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานในองค์กร มีความสามารถจูงใจพนักงาน
> > * มีความรอบคอบ เชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ
> > วินิจฉัยสั่งการและพร้อมที่จะรับผิดชอบ
> > * ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
> > * มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรให้มาเป็นการร่วมมือ
> > * มีความสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ internet
> > ได้คล่อง
> >
> >
> > ความรับผิดชอบ :
> >
> > * วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กร
> > * ในเรื่องสรรหา การฝึกอบรม การเลื่อนขั้น การโยกย้าย งานสวัสดิการ
> > โครงการเงินเดือนและค่าตอบแทน มาตรฐานตำแหน่งงาน ตลอดจนควบคุม
> > ดูแลผู้ปฏิบัติงานภายใต้บังคับบัญชา
> > * เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงานต่างๆ
> > เพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
> > * สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและทันความต้องการ
> > * พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
> > * กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานโดยตรงและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับบุคลากรได้อย่างมีมาตรฐาน
> > และเหมาะสมกับองค์กร
> > * สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกรักองค์กร
> > เพื่อให้สามารถทำงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่
> > * สงวนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป
> > โดยการส่งเสริมเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้น ดูแลความปลอดภัย
> > และสุขอนามัยของพนักงาน
> > * จัดสวัสดิการ ทั้งที่กฎหมายกำหนด และนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด ,
> > จัดกิจกรรมสันทนาการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่พนักงาน
> > เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความมั่นคงให้แก่พนักงาน
> > * ดูแลและกำกับการปฏิบัติงาน ด้านความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยของบริษัท
> > * สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน
> > เมื่อเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทต้องสามารถหาทางระงับข้อขัดแย้ง
> > หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็ว และไม่เกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์
> >
> >
> > เงินเดือน : ตามตกลง
> >
> > สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
> >
> > สวัสดิการ : สวัสดิการ:โบนัส ,ท่องเที่ยวประจำปี ,อบรมสัมนา,ประกันอุบัติเหตุ
> > ,ชุดฟอร์ม, กระเช้าเยี่ยมไข้ , เงินช่วยเหลือแต่งงาน ,งานศพ และ
> > สวัสดิการตามกฎหมาย
> >
> > บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด เลขที่ 2534/107-109 ถนนราษฎร์อุทิศ 1
> > (เจริญราษฎร์ 7 แยก 35-3) บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02
> > 296 9700
> >
> > หากสนใจ โปรดส่ง Resume ได้ที่ Email : <mailto:personnel@creatuscorp.com>
> > personnel@creatuscorp.com
> >
> >
> >
> > เสาวลักษณ์
> >
> >
> >
> > Best Regards,
> >
> > ============================
> >
> > Human Resources Dept.
> >
> > CREATUS CORPORATION LIMITED
> >
> > Tel : +66 (2) 296 9714
> >
> > Fax: +66 (2) 295 5102-3
> >
> > Email : personnel@creatuscorp.com
> >
> > Website : www.creatuscorp.com <http://www.creatuscorp.com/>
> >
> > <http://www.creatuscorp.com/> for-mail-final
> >
> > for-mail-enviroment <http://www.facebook.com/creatuscorp> for-mail_3IT
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > --
> > - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
> >
> > แนะนำ :
> >
> > - http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี
> > (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
> >
> > http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
> >
> > http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
> >
> > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> >
> > คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์
> > ประเทศไทย"
> > - หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> > - หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
> > siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
> > - หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
> > http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
> > - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท
> > และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
> > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> > ---
> > คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์"
> > ของ Google Groups
> > หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
> > โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
> > หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> > กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
> > หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม กรุณาดูที่ https://groups.google.com/d/optout
> >
>
> --
> - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
>
> แนะนำ :
>
> - http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
>
> http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
>
> http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
> - หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> - หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
> - หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
> - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> ---
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
> หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม กรุณาดูที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: