วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60229] ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับงานให้บริการ

           BYC  ให้บริการ

1.  ให้บริการรับเหมาแรงงานผ่านระบบ  Sub Contract  ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว

2.  ให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบ  MOU  ให้ผู้ประกอบการโดยตรง

3.  ให้บริการปรึกษาและระบบเอกสารแรงงานต่างด้าว

4.  ให้บริการด้านการ  Load  สินค้าทุกชนิด

5.  ให้บริการรับจ้างเหมาชิ้นงาน, ประกอบชิ้นงาน , บรรจุสินค้า

ทางเลือกที่  1  ให้บริการรับเหมาแรงงานต่างด้าวระบบ   Sub Contract

1.1  ให้บริการรับเหมาแรงงานผ่าน  Sub  Contract ในราคาที่เหมาะสม  ( จำนวนขั้นต่ำ  30  คน )

1.2  เน้นการบริการและการวางแผนร่วมกัน Sub & Customer

1.3  ให้คำปรึกษาพร้อมทั้งการดูแลอย่างใกล้ชิด

1.4  ระยะเวลาการดำเนินการนำเข้า  MOU  45 -  60  วันทำการ   ( ส่งมอบแรงงาน )

1.5  นายจ้างไม่ต้องเสียจ่ายค่าจัดหาแรงงานต่างด้าวและค่าดำเนินการ

ทางเลือกที่  2  ให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU โดยตรงให้กับนายจ้าง 

2.1  บริษัทฯ  ลูกค้าต้องจ่ายค่าใช้จ่ายบางส่วนในการดำเนินเอกสารในการนำเข้าแรงงาน MOU

2.2  บริษัทฯ  ลูกค้าต้องหักค่าดำเนินการจากค่าจ้างแรงงานแล้วนำเข้าให้   BYC   

2.3  บริษัทฯ  BYC  บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ประจำโรงงาน (ล่าม)   หรือตามข้อตกลง

2.4  บริษัทฯ  ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง , ค่าธรรมเนียมต่างๆตามที่  สนง.จัดหางาน  กำหนด

2.5  ระยะเวลาการดำเนินการนำเข้า  MOU  45 – 60  วันทำการ  ( ส่งมอบแรงงาน )

บริการของ  BYC  ต่อลูกค้า

1.  จัดทีมงาน  Training  และคู่มือการทำงานให้กับแรงงานเข้าใจอย่างถูกต้องตามต้นฉบับของโรงงาน

2.  กำหนดส่งมอบแรงงาน  30  คน  BYC  มีแรงงานที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างน้อย 1 คน

3.  ทาง  BYC  จะต้องดำเนินการระบบเอกสารให้ถูกต้องของแรงงานต่างด้าวก่อนเข้าปฏิบัติงาน

4.  ทาง  BYC  จะรับบริการหรือเงื่อนไขของลูกค้าตามความเหมาะสมและเห็นสมควร

 

 

 

 

 

 

กลุ่มลูกค้าของ  BYC

1.  บริษัท   P&G  ศูนย์กระจ่ายสินค้า  ใช้แรงงานกัมพูชา  21  คน  Load  สินค้าขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ส่งออก

2.  บริษัท   ไลอ้อนไทร์ส  (ประเทศไทย)  จำกัด  ใช้แรงงานพม่า    100   คน  ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยาน

3.  บริษัท   แอมแอร์  จำกัด   ประกอบแอร์

4.  บริษัท   ยูคิตะ  เอเชีย  (ประเทศไทย )  จำกัด  ประกอบสายไฟ

5.  บริษัท   เบอร์ลี่  ยุคเกอร์  เชลล็อกช  จำกัด  ผลิตกระดาษทิชชู

6.  บริษัท   คัสตอม  แพค  จำกัด  ผลิตขวดพลาสติก

7.  บริษัท   เขาช่อง  อุตสาหกรรม  1979  จำกัด  ผลิตกาแฟ

8.  บริษัท  ไทยเคเค  อุตสาหกรรม  จำกัด  ผลิตห่อแผ่นพลาสติก / สติกเกอร์

9.  บริษัท   ดีเอชแอล  ดิสทริบิวชั่น  (ประเทศไทย )  Load  สินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์ 

10.  บริษัท  ไทยฟีเจ้นท์  (ประเทศไทย)  จำกัด  คัดชิ้นงาน,ตัดแต่งชิ้นงาน,ประกอบชิ้นงาน

11.  บริษัท  ยัสปาล  จำกัด   พนักงานเย็บจักร   ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้า

 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท  บียอนด์  เฮ้าท์ซอร์สซิ่ง  กรุ๊ป  จำกัด

                    ตั้งอยู่เลขที่  382/10  หมู่ 1  ถนนเทพารักษ์  ต.บางเสาธง  อ.บางเสาธง  จ.สมุทรปราการ  10540

                  T. 0-2181-7700, 0-2181-7705 f.0-2181-7704-6  M. 08-1584-8986 E-mail : ruengrit_se@beyondgroup.co.th     Line  ID :  rueng149392

 

 

 

หมายเหตุ  เอกสารฉบับนี ้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการนำเสนอในการให้บริการเท่านั้ น ไม่ถือว่าเป็ นสัญญาว่าจ้าง และในการทำสัญญาต้องทำกับทางกรรมการของบริษัทฯเท่านั้น


ไม่มีความคิดเห็น: