วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60294] ส่งต่อ: ประกาศ ด่วน !!

 
ขอบคุณค่ะ

  
      
ดวงสมร  มณีตัน ( พี่สาว )
          
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

c.c.content commercial co.,ltd.
    038-609323 , 086-3048844
E-mail: Saowa888@yahoo.co.th


ในวันที่ วันพฤหัสบดีที่, 18 กุมภาพันธ์ 2016 14:43, Professional Cleaning & Services <ccservicespro@gmail.com> เขียน:


เรียน ทุกท่าน
ท่านใดรู้จักเพื่อน หรือมีญาติที่เป็นคนพิการ ให้เข้ามารับเงินคนละ 1000 ต่อเดือน
ต้องมีเอกสารดังนี้
- บัตรประชาชน
- บัตรคนพิการ
ติดต่อได้ที่ บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด 
1023/38 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทร. 02 391 4590 - 5 แฟกซ์. 02 391 4514 - 6
ขอบคุณค่ะ

--
บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด 
1023/38 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทร. 02 391 4590 - 5 แฟกซ์. 02 391 4514 - 6 ไม่มีความคิดเห็น: