วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60298] กำหนดการอบรม หลักสูตร โครงสร้างเงินเดือนเรียนผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
-แผนที่จัดสัมมนา
-กำหนดการ
 
1. ขอยืนยันการสัมมนา หลักสูตรการแก้ปัญหาในการจัดทำโครงสร้าง รุ่น 8 ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 09.00-16.00 น.
อาคารสัมมนา2  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แจ้งวัฒนะ ห้อง 145 ( ตามแผนที่แนบ )
  
  
2.ในวันสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้นำข้อมูลในข้อ 2 มาด้วย
   - คอมพิวเตอร์ notebook พร้อม ปลั๊ก สำหรับชาร์จไฟ ทางห้องอบรมมีไม่เพียงพอ
  - Flas drive สำหรับการ copy สูตรต่างๆที่จำเป็นในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน


 


 

Best & Regards

Ms. Chanita  Ayuthip

*************************************************************************

 Please consider the environment before printing this e-mail 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น: