วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Re: [SiamHRM.com :60307] ขอสอบถามเรื่องลาพักร้อนค่ะ

โดยทั่วไปจะเรียกว่าวันหยุดพักผ่อนประจำปี คำว่าลาพักร้อนเป็นภาษาพูด จะไม่มีในกฎหมาย
หรือในระเบียบข้อบังคับการทำงาน ส่วนการจะจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ตามที่
ถามมานั้น ต้องถามกลับมาที่คุณบุญลักษณ์ อีกครั้งว่าจะจ่ายให้พนักงานในกรณีไหน ได้แก่
   1. กรณีพนักงานลาออก
   2. กรณีเลิกจ้างที่ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิด หรือ
   3. กรณีทำงานครบปีแล้วใช้สิทธิในปีนี้ไม่หมด จะต้องนำไปนับรวมกับปีหน้า หรือจ่ายค่าจ้าง
       แทนก่อนใช้สิทธิในปีถัดไป

หากประเด็นชัดเจนจึงจะตอบได้ว่าจ่ายในกรณีใด เพราะบางกรณีไม่ต้องจ่าย เช่นกรณีพนักงาน
ลาออกจากงาน หรือกรณีพนักงานถูกเลิกจ้างเพราะกระทำความผิด เป็นต้น  แต่ถ้าเป็นกรณี
เลิกจ้างพนักงานที่พนักงานไม่ได้กระทำความผิด ก็ต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปี
ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือยังใช้สิทธิไม่หมด ครับ

ปนิธิเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2559 00:49, DUMRI EWBUMRUNG <dumrie@hotmail.com> เขียนว่า:
คุณบุญลักษณ์ ครับ
 
วันหยุดพักผ่อนประจำปีถือว่าเป็นสิทธิอันพึงได้ของลูกจ้างที่นายจ้างต้องจัดให้เมื่อพนักงานทำงานครบหนึ่งปี อย่างน้อยปีละ 6 วัน เป็นหน้าที่ ที่บริษัทจะต้องจัดให้และหากพนักงานไม่ได้ใช้ในรอบปีนั้นๆ ก็อาจจะให้สะสมหรือยืดเวลาการใช้สิทธ์ออกไปได้หรือหากมีเหตุจำเป็นที่พนักงานไม่ได้ใช้สิทธ์ทางบริษัทก็อาจจะต้องจ่ายชดเชยเป็นเงินให้แก่พนักงาน การอ้างกฏระเบียบของบริษัทแล้วทำให้พนักงานเสียสิทธ์ตามข้อกฏหมายถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องครับ
 
ดำริห์
 

Date: Wed, 24 Feb 2016 14:18:19 +0700
Subject: [SiamHRM.com :60303] ขอสอบถามเรื่องลาพักร้อนค่ะ
From: boonluck@mvt.co.th
To: siamhrm@googlegroups.com


เรียน ท่านผู้รู้ค่ะ
        ขอสอบว่า ถ้าพนักงานเหลือวันลาพักร้อน  บริษัทต้องคืนเงินให้พนักงานไหมค่ะ เพราะ ในระเบียบบริษัท มีบอกว่า จะไม่คืนเงินให้ค่ะ
                                         ขอบคุณค่ะ
                                       บุญลักษณ์

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: