วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60928] ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เทคนิคการจัดการวันหยุดและวันลางาน อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียน สมาชิก HRNT CLUB และผู้เกี่ยวข้อง


ชมรม HRNT CLUB ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการจัดการวันหยุดและวันลางานอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 2559

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ

กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)

063-894-9989

Email : kittiphat2006@hotmail.com


ไม่มีความคิดเห็น: