วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61139] ฟรี อบรม "การพัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตปัญหาใกล้ตัว

หนี้นอกระบบ หนี้ในระบบ ยังไม่หายไปจากวงจรสำหรับพนักงานในสถานประกอบการ ทำให้เกิดปัญหาไม่รู้จบ สถาบันพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ ฟรี แก่สถานประกอบที่จะต้องทำงานเชิงรุก มิใช่ทำงานเชิงรับ ทางสถาบันไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องธุรกิจ ติดต่อสอบถามจองคิวได้ พร้อมสอบถามรายละเอียดได้ที่

พิมลณัฏฐ์  ณัทธรมานิต

089-1401379

ไม่มีความคิดเห็น: