วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559

ตอบกลับ: [SiamHRM.com :61164] รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์


https://www.youtube.com/watch?v=vUh7rMzSAzU&feature=youtu.be

ขอเชิญเจริญพร ร่วมสร้างทานบารมี เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดิน สร้างสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี 172หมู่ 9 ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย พื้นที่จำนวน 5 ไร่ 1 งาน 47 วา ราคา 1,200,000 บาท ท่านสามารถสมทบกองทุนซื้อที่ดินได้ที่ ชื่อบัญชีออมทรัพย์ "ดรุณธรรม"ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านบึง เลขที่บัญชี 117-2-32886-3

วิสัยทัศน์(vision) สร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล ด้วยหลักเมตตาธรรม

พันธกิจ(mission) สองมือของเราจะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม ขับเคลื่อนสังคมมุ่งพัฒนาจิตใจ ให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม

 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ๑. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคคลทั่วไปเยาวชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

๒. สังคมสงเคราะห์ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ ๓. สร้างศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม

ประธานโครงการจัดสร้างสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี จ.หนองคาย

โทร.085-441-9555 ,087-848-4963 


จาก: siamhrm@googlegroups.com <siamhrm@googlegroups.com> ในนามของ ประภาส พรหมเอียด <peepate@gmail.com>
ส่ง: 9 กันยายน 2559 12:17
ถึง: siamhrm@googlegroups.com
ชื่อเรื่อง: Re: [SiamHRM.com :61161] รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
บริษัท อยู่หลักสี่ วิภาวดี 25 ครับ

ประภาส

เมื่อ 9 กันยายน 2559 11:30, Viratchayaporn Sunyawirat <tip.superk@gmail.com> เขียนว่า:
ขอโทษนะคะ  บริษัทฯที่ตั้งอยู่แถวไหนคะ  

ทิพย์ค่ะ

เมื่อ 9 กันยายน 2559 09:35, ประภาส พรหมเอียด <peepate@gmail.com> เขียนว่า:

บริษัท เอ็นวาย.แอลเอ กรุ๊ป จำกัด  เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์เนมในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ หลายแบรนด์ เช่น Paul Frank , Volcom , Dickkies , Burton    เป็นต้น   มีสาขามากกว่า 80 สาขา   บริษัทกำลังวางแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต   กำลังต้องการผู้ร่วมงาน

ตำแหน่ง                 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติ :             1.  ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานบริหารบุคคลทั้ง HRM และ HRD

                                2. การศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                                3. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านการจัดการอย่างดี

                                4. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานในองค์กร มีความสามารถจูงใจพนักงาน

                                5. มีความรอบคอบ เชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการและพร้อมที่จะรับผิดชอบ

                                6.  ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

                                7. มีความสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ internet ได้คล่อง

                           

ความรับผิดชอบ :

1.      วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กร ในเรื่องสรรหา การฝึกอบรม การเลื่อนขั้น การโยกย้าย งานสวัสดิการ โครงการเงินเดือนและค่าตอบแทน มาตรฐานตำแหน่งงาน ตลอดจนควบคุม ดูแลผู้ปฏิบัติงานภายใต้บังคับบัญชา

2.     เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายขององค์กรสรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและทันความต้องการ

3.     พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

4.     กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานโดยตรงและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับบุคลากรได้อย่างมีมาตรฐาน และเหมาะสมกับองค์กร

5.     สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกรักองค์กร เพื่อให้สามารถทำงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่สงวนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป โดยการส่งเสริมเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้น ดูแลความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน

6.      จัดสวัสดิการ ทั้งที่กฎหมายกำหนด และนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด , จัดกิจกรรมสันทนาการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความมั่นคงให้แก่พนักงาน

สนใจติดต่อ            คุณประภาส  โทร 081-6830010  / Email : peepate@gmail.com 

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: