วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61175] อย่าลืมขึ้นทะเบียนช่างไฟทั่วประเทศมีผลบังคับใช้ 26 ตุลาคมนี้แล้ว รับบริการติวเข้มหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร...เพื่อส่งช่างไฟฟ้าเข้าทดสอบฝีมือแรงงาน รับประกันได้ License จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแน่นอน!!

เรียน เพื่อนสมาชิกชาว SIAMHRM ทุกท่าน

         ตามในราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยกำหนดให้ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ

       ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับดังกล่าว กำหนดให้มีผลใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนด 365 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

       ทั้งนี้หากช่างไฟฟ้าฝ่าฝืนไม่มีบัตรประจำตัว จะมีความผิด ปรับไม่เกิน 5,000 บาท นายจ้างที่จ้างแรงงานที่ไม่มีบัตรประจำตัวช่างไฟฟ้า มีความผิดปรับไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งกฏหมายฉบับนี้ดังกล่าว ควบคุมผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าทุกคน (ยกเว้นผู้ที่จบวิศวะฯ และมีใบ กว. ช่างไฟฟ้ากำลัง)

       นักศึกษาที่จบ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ช่างไฟฟ้า จะมีแค่คุณวุฒิทางการศึกษา รับรองว่าจบการศึกษาระดับนั้นๆ เท่านั้น ไม่ได้มีเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าบุคคลนั้นๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้าได้ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงได้ออกมากฎหมายมาบังคับใช้ดังกล่าว


สำหรับการประกาศอาชีพช่างไฟฟ้าเป็นสาขาอาชีพควบคุม ต้องปฏิบัติโดยช่างที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยมีขั้นตอนมีดังนี้

1 ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ถ้ายังไม่ผ่านการสอบ ให้ติดต่อขอสอบได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค

ประเมินจากคุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์การทำงาน/การอบรมสัมมนา 

3 ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 85 คะแนนถึงจะได้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ คะแนนได้มาจาก
1 ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จะได้คะแนนทันที 50 คะแนน

2 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์การทำงาน/การอบรมสัมมนา มีคะแนนประเมินรวมกันไม่เกิน 25 คะแนน
3 การสัมภาษณ์ มีคะแนนประเมินไม่เกิน 25 คะแนน

 

โดยหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ มีอายุ 3 ปี (เสียค่าธรรมเนียมในการประเมิน 1,000 บาท)

แหล่งที่มา newsmthai.com
 

       HR DEE SOLUTION ให้บริการจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร พร้อมใบรับรองวุฒิบัตร ในหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารและผู้ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อส่งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้ได้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) ตามกฎหมายฉบับใหม่ล่าสุด มีผลบังคับใช้วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ในวันเสาร์ที่  1 ตุลาคม 2559  เวลา 9.00 น. - 16.00 น.  ณ โรงแรมรอยัล เบญจา สุขุมวิท 5 กทม. วิทยากรมีประสบการณ์อบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมากกว่า 10 ปี 


ในหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้
ภาคเช้า อบรมภาคทฤษฎี  แนวข้อสอบแนวทางปฏิบัติ
ภาคบ่าย อบรมภาคปฏิบัติ และวิธีการปฏิบัติ ประเมินรายบุคคล

แนวทางการฝึกอบรม
 

เน้นภาคทฤษฎี โดยเฉพาะแนวข้อสอบเยอะ ๆ

เน้นภาคปฏิบัติ แบบปฏิบัติจริง ฝึกจริง


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ผู้ประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง และการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ที่กฎหมายกำหนดให้ท่านต้องขึ้นทะเบียนสอบเพื่อขอมีบัตรประจำตัวช่างไฟฟ้าภายในอาคาร


                                                                                
                                
​                                                                                                    
                                 

                                                                                                          ** หมายเหตุ หลักสูตรดังกล่าวสามารถจัดภายในองค์กรได้ **

 

ต้องการขอรับใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งหรือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION 

เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 

 LINE ID:hrdeesolutionได้ทุกวัน

EMAIL:hrdeesolution@gmail.com

www.hrdeesolution.com

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
Best Regards,

HR DEE SOLUTION CO.,LTD.
12 Soi Pradiphat 13 ,Pradiphat Road, Samsennai ,Phayathai,Bangkok 10400
Tax ID: 0105558176147

Contact us & Keep In Touch

Mobile Phone: 087-0718100 062-7132200   (24 Hrs.)

Line ID :hrdeesolution

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: