วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61230] เรียนเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนและปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 1)

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนและปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 1)
เรียน ผู้บริหารองค์กร และนักบริหารงานบุคคล ทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. โบว์ชัวร์  2. ใบสมัีครสัมมนา/ฝึกอบรม


ชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย หรือ HUMAN RESOURCES NETWORK THAILAND CLUB (HRNT CLUB) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม
"สุดยอด!!!... คัมภีร์สำหรับนักบริหารงานบุคคล ที่ไม่รู้ไม่ได้ เขียนให้เป็น ใช้ได้ง่าย
ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง" กับหลักสูตร การเขียนและปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 1)
ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเน็คชั่น (MRT ลาดพร้าว) สี่แยกรัชดา-ลาดพร้าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 063-894-9989, ID Line : porkittiphat (อ.ปอ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)
ประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น: