วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61221] พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560.PDF

เรียนสมาชิกทุกท่าน

ข้อมูล พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านในฐานะประชาชนคนไทยที่จะต้องรู้

ขอบพระคุณมากครับ
อ.ปอ วิทยากรก้นครัว

ไม่มีความคิดเห็น: