วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61236] เอกสารเชิญประชุม
เรียน  ผู้จัดการแผนกบุคคล / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ทางกลุ่มคนทำงานบุคคลโรงแรมและรีสอร์ท ขอเรียนเชิญท่านเข้าประชุมประจำปี ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมโรงแรมไอยราแกรนด์ เกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง " หลักและวิธีการอบรมช่างไฟฟ้า " จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอบคุณค่ะ
ภารดี


ไม่มีความคิดเห็น: