วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61260] การเปลี่ยนแปลง ISO 14001-2004 เป็น ISO 14001-2015


เรียน สมาชิกทุกท่าน


ข้อมูลสาระสำคัญการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001 : 2004 เป็น ISO 14001 : 2015 เพื่อเป็นประโยชน์และสนับสนุนการทำงานในมิติที่เกี่ยวข้องกับงาน


Cr. ขอขอบคุณผู้จัดทำสรุปสาระสำคัญ และแจกจ่ายเพื่อเป็นความรู้


ขอแสดงความนับถือ

กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)

ประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย (HRNT CLUB)

ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม เดอะ คอนเทนมินาร์ คอนเฟอร์เรนซ์ เซ็นเตอร์

MB : 063-894-9989

Line : porkittiphat

Email : kittiphat2006@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: