วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61303] ’’อยากเก่ง อยากเท่ห์ สมาท์ เพียงเปิดโอกาสให้ OETC ร่วมพัฒนา” OETC Learning Program 2017

เรียน ท่านผู้บริหาร ,ท่านผู้จัดการ ,ท่านผู้เกี่ยวข้องด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ครับ

   OETC มีหลักสูตรดีๆ มาแจ้งสำหรับปีหน้า เพื่อพิจารณา สำหรับหลักสูตรต่างๆ

  เราใช้วิทยากรที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในเดินโรงาน ปิโตรเคมีกว่า 20 ปี

  มาสอนและฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสฝึกกับอุปกรณ์จริงกันทุกคนนะครับ

หากสนใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่ผมครับ

     สามารถเปิดดูได้ที่นี่ ครับ http://www.scgchemtraining.com

ขอบคุณครับ

Krith OETC 038 937 925

.''อยากเก่ง อยากเท่ห์ สมาท์ เพียงเปิดโอกาสให้ OETC ร่วมพัฒนา"


This e-mail contains legally protected intellectual property right and confidential information. If you are not the intended recipient, please immediately delete this e-mail from your system and notify the sender. Any unauthorized usage of this e-mail may be subject to available legal proceeding. This e-mail may contain personal opinion of the author or information that does not relate to the business of The Siam Cement Plc., its affiliates and associates ("SCG") for which SCG shall not be liable. It is advisable that all e-mail be scanned by reliable virus protection software. SCG bears no responsibility for any damage possibly incurred by this e-mail.


This e-mail contains legally protected intellectual property right and confidential information. If you are not the intended recipient, please immediately delete this e-mail from your system and notify the sender. Any unauthorized usage of this e-mail may be subject to available legal proceeding. This e-mail may contain personal opinion of the author or information that does not relate to the business of The Siam Cement Plc., its affiliates and associates ("SCG") for which SCG shall not be liable. It is advisable that all e-mail be scanned by reliable virus protection software. SCG bears no responsibility for any damage possibly incurred by this e-mail.Important: This email and any files transmitted with it are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure; they are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended recipient or have received this email or attachment in error, you must not read, copy, store, use, forward or disclose the email or attachment to any other person. Please return the message to the sender and delete it from your system immediately thereafter.


This e-mail contains legally protected intellectual property right and confidential information. If you are not the intended recipient, please immediately delete this e-mail from your system and notify the sender. Any unauthorized usage of this e-mail may be subject to available legal proceeding. This e-mail may contain personal opinion of the author or information that does not relate to the business of The Siam Cement Plc., its affiliates and associates ("SCG") for which SCG shall not be liable. It is advisable that all e-mail be scanned by reliable virus protection software. SCG bears no responsibility for any damage possibly incurred by this e-mail.


This e-mail contains legally protected intellectual property right and confidential information. If you are not the intended recipient, please immediately delete this e-mail from your system and notify the sender. Any unauthorized usage of this e-mail may be subject to available legal proceeding. This e-mail may contain personal opinion of the author or information that does not relate to the business of The Siam Cement Plc., its affiliates and associates ("SCG") for which SCG shall not be liable. It is advisable that all e-mail be scanned by reliable virus protection software. SCG bears no responsibility for any damage possibly incurred by this e-mail.

ไม่มีความคิดเห็น: