วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61356] โครงสร้างการปรับปรุงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เริ่มใช้ในปีภาษี ๒๕๖๐

เรียนสมาชิกทุกท่าน

ข้อมูลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี ๒๕๖๐
เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนภาษีได้

กิตติพัศ สุมนัส
ชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น: