วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61340] หลักสูตร เทคนิคการกำหนดสมรรถนะหลักองค์กร : Core Competency Implementation

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้ารับการฝึกอบรม

เรียน ผู้บริหาร/ผู้บริหารสายงานทรัพยากรมนุษย์/ผู้บริหารสายงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน


ชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการกำหนดสมรรถนะหลักองค์กร : Core Competency Implementation ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะคอนเน็คชั่น (สถานี้รถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว : MRT Ladphaow Exit 4)


ราคาพิเศษเมื่อสำรองที่นั่งพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ภายในวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙

๑) สมาชิกชมรม HRNT CLUB เพียง ๙๐๐ บาท (ปกติ ๑,๒๐๐ บาท)

๒) บุคคลทั่วไป เพียง ๑,๐๐๐ บาท (ปกติ ๑,๓๐๐ บาท)


โปรดศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมขอแสดงความนับถือ

กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)

ประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย

HRNT CLUB

063-894-9989

ไม่มีความคิดเห็น: