วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61330] Leadership development

เรียนคุณมล

ผมส่ง หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ โดยน้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงมาประยุกต์ใช้ด้วยครับ 


ขอบคุณมากครับ

อ.ธานี ชาวสวน

0615351997

"คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นคนดีได้"

ไม่มีความคิดเห็น: