วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61294] หลักสูตร Core Competency Implementation วันที่ 29 ตุลาคม 2559

เรื่อง เชิญร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการกำหนดสมรรถนะหลักองค์กร


เรียน สมาชิกทุกท่าน


ชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการกำหนดสมรรถะหลักองค์กร ในวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ ศูนย์ประชุมสัมนา เดอะ คอนเน็คชั่น เอดูเคชั่น (MRT ลาดพร้าว) 


จึงขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


ขอแสดงความนับถือ

กิตติพัศ  สุมนัส

ประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น: