วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61345] ส่งต่อ: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชมรม PSPAG และสัมมนาพิเศษ"เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมาย

จาก: prawpun mathiyaphun <prawpun@ufp.co.th>
ส่ง: 29 ตุลาคม 2559 20:51
ถึง: 'prawpun mathiyaphun'
ชื่อเรื่อง: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชมรม PSPAG และสัมมนาพิเศษ"เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมาย
 

 

29   ตุลาคม 2559

เรียนสมาชิกชมรม PSPAG และผู้สนใจ

                           ประชาสัมพันธ์  ชมรม PSPAG  จะมีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  และ สัมมนาหลักสูตร " เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ที่ชอบด้วยกฏหมาย "   วันเสาร์ที่ 19   พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ.ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาชัย 1

                           อัตราสัมมนาปกติ สมาชิกท่านละ 600 บาท ผู้สนใจ 900 บาท  ส่งใบตอบรับและชำระเงินล่วงหน้าภายในวันจันทร์ที่  14  พย. 59  มีส่วนลดท่านละ 300 บาท คงเหลือ สมาชิก 300 บาท ผู้สนใจ 600 บาท    การใช้สิทธิอัตราสมาชิกปี 2559  สมาชิกสถาบันใช้สิทธิได้ 2 ท่าน สมาชิกสามัญใช้สิทธิได้ 1 ท่าน ท่านต่อไปอัตราผู้สนใ

                          ในการประชุมใหญ่ ขอเชิญชวนสมาชิก ที่มีจิตอาสา สมัครลงเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่   เพื่อเข้ามาช่วยกิจกรรมของพวกเราชาว HR

 

 

Best Regards

Prawpun / hrd

PSPAG ๐๘๑-๙๑๓๐๕๑๕

 

 

ไม่มีความคิดเห็น: