วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61341] ประกาศแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการบริหารชมรมและที่ปรึกษา ชมรมเครือข่านทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย

เรียน สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน


ชมรมได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการบริหารชมรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ขอแสดงความนับถือ

กิตติพัศ สุมนัส

ไม่มีความคิดเห็น: