วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[JobSiam.com :59582] ด่วน !!! เชิญเข้าอบรม การบริหารกฎหมายแรงงานสำหรับ HR


เรื่อง  เรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร การบริหารกฎหมายแรงงานสำหรับ HR

เรียน  ผู้บริหารระดับสูง / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ / หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ / ผู้สนใจทั่วไป


บริษัท เดอะ คอนเทนมินาร์ คอนเฟอร์เรนซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด  ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา

หลักสูตร "การบริหารกฎหมายแรงงานสำหรับ HR" (Thai Labor Law Management for HR)

วันที่จัดสัมมนา   วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เวลา                  09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

สถานที่              ศูนย์ประชุม The Connecion @ MRT ลาดพร้าว (ทางออกที่ 4)

ค่าสัมมนา          ราคาปกติ 2,000 บาท/ท่าน
                         พิเศษสมัครและชำระก่อนวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เหลือเพียง 1,800 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม vat 7%)

วิทยากร             อาจารย์ปนิธิ  ศิริเขต (อ.ปู)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กรณีที่นั่งสัมมนาเต็ม โดยจะพิจารณาจากผู้ที่สมัครและชำระเงินตามลำดับก่อนหลัง

โปรดศึกษารายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

มือถือ/โทรศัพท์  083-019-6399, 091-886-7715, 02-006-2708
โทรสาร               02-006-2708
E-mail                thecontainminar@hotmail.com, kittiphat2006@hotmail.com
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เดอะ คอนเทนมินาร์ คอนเฟอร์เรนซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
The Containminar Conference Center Co., Ltd.

ไม่มีความคิดเห็น: