วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60043] เครื่องจักร HR เริ่มหมุนแล้ว

สวัสดีสมาชิกทุกท่าน

เข้าสู่โหมดชีวิตการทำงานเดือนแรกของปี ๒๕๕๙ กันอย่างเต็มตัวและเต็มที่แล้วนะครับ หลายองค์กรหลายท่าน
คงเริ่มดำเนินงานตามแผนงานของปี ๒๕๕๙ กันบ้างแล้ว เดือนแรกของปีอาจจะยังไม่มากมายเท่าไหร่ ยกเว้นมีงานค้าง
เมื่อปลายปีที่ต้องสะสางกันในต้นปีนี้

เชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านได้วางแผนงานประจำปีไว้เป็นที่เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็น

๑) แผนงานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
๒) แผนงานด้านการพัฒนาฝึกอบรมและองค์กร
๓) แผนงานด้านความปบลอดภัยฯ
๔) แผนงานด้านธุรการและอาคารสถานที่่
๕) แผนงานด้านแรงงานสัมพันธ์และกิจกรรมพนักงาน
๖) แผนงานด้านการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทน
๗) แผนงานด้านการใช้งบประมาณต่างๆ
๘) แผนงานด้านการพัฒนาสารสนเทศและเทคโนโลยีในงานทรัพยากรบุคคล
๙) แผนงานการปรับปรุงด้านต่างๆ

คงหนีไม่พ้นที่ต้องมี HR เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกๆ แผนงานอย่างแน่นอนครับ บางแผนงานก็เป็นหน้าที่หลักของ HR ที่ต้องรับผิดชอบ
โดยตรง อย่าพุึ่งท้อหรือเหนื่อยใจกันนะครับ ยอมรับในภารกิจที่เดินเข้ามาหาเราอย่างเต็มภาคภูมิ เพราะอย่างน้อยใครทำอะไรไม่ได้
แต่ HR อย่างเรารับอยู่หมดครับ HR มีหน้าที่อย่างหนึ่งที่สำคัญที่ไม่สามารถระบุออกมาเป็นผลงานได้อย่างชัดเจนคือ รับฟังและเป็นที่
ระบายความคับคั่งใจของผู้จัดการสายงานต่างๆ

คิดอะไรไม่ออก บอกใครก็ไม่ได้ ให้นึกถึง "THE CONTAINMINAR CONFERENCE CENTER" 
ที่พร้อมรอให้ความช่วยเหลือและอยู่เคียงข้าง HR ทุกระดับ

ขอบพระคุณมากครับ

กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)
บริษัท เดอะ คอนเทนมินาร์ คอนเฟอร์เรนซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
The Containminar Conference Center Co., Ltd. 

ไม่มีความคิดเห็น: