วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60215] FW: ขอประชาสัมพันธ์ HROD TALK ครั้งที่ 77 (วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559)

เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสมาชิกที่สนใจ


Date: Tue, 2 Feb 2016 11:30:44 +0700
Subject: ขอประชาสัมพันธ์ HROD TALK ครั้งที่ 77 (วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559)
From: wanwisa1981@gmail.com
To:

เรียน   ท่านผู้สนใจทุกท่าน

 

ด้วย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (นิด้า) กำหนดจัดเสวนาทางวิชาการ HROD TALK ครั้งที่ 77 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี (นิด้า) โดยครั้งนี้ พบกับหัวข้อการเสวนาเรื่อง...

 

"รู้ลัดการพัฒนาแรงงานจีน VS เกาหลีเพื่อการพัฒนาแรงงานไทย"

 

โดย

1.       รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร    

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับรองมาตรฐานสากล อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ NIDA

2.       ผศ.ดร.กฤตกร นวกิจไพฑูรย์ 

ตำแหน่ง School of Labor and Human Resources, Renmin University of China, Beijing, China

 

ประเด็นในการเสวนา :

1.       แนวทางการพัฒนาแรงงานจากรวมศูนย์สู่อิสระ

2.      บทเรียนด้านการศึกษาและการฝึกอบรมพัฒนาแรงงาน

3.      กฎหมายด้านการพัฒนาแรงงานที่ควรทราบ

4.      ความท้าทายของการจัดการแรงงานในอนาคต

 

อนึ่ง ท่านที่สนใจโปรดสำรองที่นั่งได้ ฟรี ที่ www.hrd.nida.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ 02-727-3477

(**หาก Email ฉบับนี้รบกวนท่าน คณะต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ)

ไม่มีความคิดเห็น: