วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61243] ฝากประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหา-ว่าจ้าง กับ เจ้าหที่บัญชีค่ะ

บริษัท  ซี.ซี. คอนเทนท์  คอมเมอร์เชียล  จำกัด
เปิดรับสมัคร.....เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานที่ บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด สำนักงานใหญ่ ซ.ปรีดีพนมยงค์41 (เขตวัฒนา)
คุณสมบัติ   เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
1.    หญิง  ปวส. ป.ตรี  สาขาบัญชี
2.    อายุ  22 – 35  ปี 
3.    มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีโดยตรง อย่างน้อย 6 เดือน
4.    รักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.    ใช้โปรแกรม Word , Excel , Powerpoint  ได้ดี
6.    หากใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.    หญิง ปวสป.ตรี  สาขาการบริหารงานทรัพยากร (หรือสาขาอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์งานสรรหา)
2.    อายุ  22 – 40  ปี
3.    มีประสบการณ์ตรงสายงาน สรรหา - ว่าจ้าง อย่างน้อย   6 เดือน
4.    ใช้โปรแกรม Word , Excel , Powerpoint  ได้ดี
5.    รักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี
6.    มีความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงาน และ กฎหมายประกันสังคมพอสมควร
สวัสดิการ
1.   เงินเดือน
2.   ค่าล่วงเวลา
3.   ยูนิฟอร์ม
4.   ประกันสังคม & ทดแทนแรงงาน
5.   อบรมสัมมนา
6.   ท่องเที่ยว
7.   โบนัส
8.   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9.   ประกันชีวิต
 
ขอบคุณค่ะ

  
                 
    ดวงสมร  มณีตัน ( พี่สาว )
          ผู้จัดการฝ่ายบุคคล สาขาระยอง
บริษัท  ซี.ซี. คอนเทนท์  คอมเมอร์เชียล  จำกัด
267 / 235 เมืองใหม่มาบตาพุด  ต.มาบตาพุด
อ.เมือง  จ.ระยอง  21150
โทร. 038 - 609323 , 086 - 3048844
เเฟ็กซ์  :  038 - 608028
E-mail: saowa888@yahoo.co.th

ไม่มีความคิดเห็น: