วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Fwd: ธรรมะใกล้ตัวฉบับ Lite ฉบับวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๑๖๔ ความคาดหวังแปลกแต่จริง

คนเรามักคาดหวังให้คนรัก
เป็นอะไรที่เขาเป็นให้ไม่ได้
แยกไม่ออกว่าความหวังที่เกิดขึ้นในหัว
ไม่อาจเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในตัวคนรักได้เลย


เมื่อพบว่าคนรักในหัว
ไม่ตรงกันกับคนรักตัวจริง
ธรรมดาย่อมเกิดความรู้สึกไม่ได้อย่างใจ
และธรรมดาของความรู้สึกไม่ได้อย่างใจนั้น
พอสะสมมากเข้าถึงจุดหนึ่ง
ก็กลายเป็นจุดบอดในความทรงจำ
กลายเป็นความรู้สึกไม่พอใจอย่างแรง
หรือกระทั่งกลายเป็นอารมณ์เกลียดชังกันก็ได้


แปลกแต่จริง
ถ้าเต็มใจทำสิ่งที่เกินความคาดหวังของคนรัก
เรามักเห็นอะไรดีๆเกินความคาดหวัง
ทั้งจากความรู้สึกด้านดีของตนเอง
และจากการเปลี่ยนแปลงในทางดีของคนรัก


หลังจากฉวยโอกาสที่ใกล้ชิดกัน
เรียนรู้ความพอใจของเขา
ช่วยให้เขาได้สิ่งที่อยากได้
เราจะเกิดความรู้สึกได้อย่างใจ
แบบคนประสบความสำเร็จที่น่าภูมิใจ
และธรรมดาของความรู้สึกภูมิใจ
พอสะสมมากเข้าถึงจุดหนึ่ง
ก็กลายเป็นประกายความสว่างทางความจำ
กลายเป็นความพอใจที่อ่อนโยน
หรือกระทั่งกลายเป็นสุขล้นหลามเลยก็ได้


คาดหวังคนอื่นมาก
ในที่สุดจะบีบคั้นหัวใจเขามาก
ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม


ดีเกินคนอื่นคาด
ในที่สุดจะได้ใจเขาเกินคาด
แล้วเห็นเขาดีตอบเกินกว่าที่คิด!


ดังตฤณ
กันยายน ๕๘review

หากอยากมีความสุขเป็นพิเศษ

ด้วยการฝึกลดละอัตตาของตน
ลองมาดูวิธีการดีๆ ได้ใน "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "จะปรับปรุงนิสัยให้ยอมรับฟังผู้อื่นมากขึ้นได้อย่างไร"


ส่วนคอลัมน์ "จุดหมายปลายธรรม" ฉบับนี้
คุณงดงามได้ค้นคว้านำมาเล่า
เรื่องการปฏิบัติตนของพระภิกษุต่อมารดาและสตรีอื่น
ติดตามได้ในตอน "ภิกษุล้างเท้ามารดา โยมสตรีล้างเท้าภิกษุ"


ใครที่กำลังเผชิญปัญหาธุรกิจขาดสภาพคล่อง
จะเลิกกิจการก็ไม่ได้เพราะภาระและหนี้สินยังอยู่
ลองมาดูกรณีศึกษาในคอลัมน์ "โหรา (ไม่) คาใจ"
ตอน "แล้วพายุฝนจะพ้นไป"(^__^)

--

---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "ธรรมะใกล้ตัว" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ dharma-at-hand+unsubscribe@googlegroups.com
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: