วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

RE: [JobSiam.com :59567] Public Training-หลักสูตร การบริหารกฎหมายแรงงานสำหรับ HR

ด้วยศูนย์ดรุณธรรม  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ตามแผนยุทธศาสตร์ที่  ๒ ด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  ครอบครัวให้ดีขึ้น  ช่วยลดระดับปัญหาของเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและเน้นการช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  จึงได้จัดโครงการ "ธารน้ำใจ ต้านภัยหนาว และมอบทุนการศึกษา" เพื่อนำผ้าห่ม    เสื้อกันหนาว  อุปกรณ์การเรียน  ทุนการศึกษา พร้อมทั้งธรรมบรรยาย  ในหัวข้อ  "อ้อมกอดที่ควรทดแทน"  ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาชั้นปีที่  ๖  จำนวน ๒๕๙  คน  ณ  โรงเรียนบ้านขอบด้ง  ตำบลม่อนปิ่น  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันพฤหัสบดีที่  ๓  ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐  น. 


โครงการ"ธารน้ำใจ ต้านภัยหนาว และมอบทุนการศึกษา"ทุนละ500บาทจำนวน42ทุน"และอุปกรณ์การศึกษา ผ้าห่ม,เสื้อกันหนาว พร้อมด้วยธรรมบรรยาย "อ้อมกอดที่ควรทดแทน"วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม2558 เวลา 09.00น.

ณ โรงเรียนบ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

โดย คณะพระวิทยากร ศูนย์ดรุณธรรม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ท่านสามารถสมทบกองทุนการศึกษาได้ที่

บัญชีออมทรัพย์  "ดรุณธรรม"ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านบึง

เลขที่บัญชี 117-2-32886-3

นำโดย พระธรรมวิทย์  ฐานธมฺโม

ผู้อำนวยการศูนย์ดรุณธรรม/ประธานเครือข่ายโพธิสัตว์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 087-848-4963 E-mail : thammavit2396@hotmail.com

Facebook พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม

 


From: thammavit2396@hotmail.com
To: siamhrm@googlegroups.com
Subject: RE: [JobSiam.com :59522] Public Training-หลักสูตร การบริหารกฎหมายแรงงานสำหรับ HR
Date: Wed, 30 Sep 2015 21:08:17 +0700


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรทางการศึกษา

หลักสูตร "บทบาทครูสอนวิชาสังคมศึกษายุคใหม่ ก้าวไกลสู่สากล"

เปิดรับสมัครครูจำนวน ๑๐๐ท่าน (อบรมฟรี) วุฒิบัตร จากมหาวิทยาลัยบูรพา

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สำนักปฎิบัติธรรมพุทธสาวิกา และศูนย์ดรุณธรรม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ระหว่าง วันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

คณะพระวิทยากร

พระธรรมวิทย์  ฐานธมฺโม          ผอ.ศูนย์ดรุณธรรม

ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ, ดร.สกุล อ้นมา, ดร.บุญเลิศ ยองเพ็ชร

            อ.ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ อ.ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณาจารย์จากภาควิชาศาสนาและปรัชญา

อ.ฉัตรกุล จารุเดชาธร                     วิทยากร

           คุณธนากร โตเอี่ยม                       เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

             คุณที่รักษ์ ฟักประดิษฐ์ศร                 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

พระธรรมวิทย์  ฐานธมฺโม

ผู้อำนวยการศูนย์ดรุณธรรม/ประธานเครือข่ายจิตโพธิสัตว์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 087-848-4963 E-mail : thammavit2396@hotmail.com

Facebook พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม

 

ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์

เบอร์โทรศัพท์ 081-157-0221       e-mail : pattawee@buu.ac.th

 


From: kittiphat2006@hotmail.com
To: siamhrm@googlegroups.com; hr-network-thailand-club@googlegroups.com
Subject: [JobSiam.com :59518] Public Training-หลักสูตร การบริหารกฎหมายแรงงานสำหรับ HR
Date: Wed, 30 Sep 2015 12:03:02 +0700

เรื่อง  เรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร การบริหารกฎหมายแรงงานสำหรับ HR

เรียน  ผู้บริหารระดับสูง / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ / หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ / ผู้สนใจทั่วไป


บริษัท เดอะ คอนเทนมินาร์ คอนเฟอร์เรนซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด  ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา

หลักสูตร "การบริหารกฎหมายแรงงานสำหรับ HR" (Thai Labor Law Management for HR)

วันที่จัดสัมมนา   วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เวลา                  09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

สถานที่              ศูนย์ประชุม The Connecion @ MRT ลาดพร้าว (ทางออกที่ 4)

ค่าสัมมนา          ราคาปกติ 2,000 บาท/ท่าน
                         พิเศษสมัครและชำระก่อนวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เหลือเพียง 1,800 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม vat 7%)

วิทยากร             อาจารย์ปนิธิ  ศิริเขต (อ.ปู)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กรณีที่นั่งสัมมนาเต็ม โดยจะพิจารณาจากผู้ที่สมัครและชำระเงินตามลำดับก่อนหลัง

โปรดศึกษารายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

มือถือ/โทรศัพท์  083-019-6399, 091-886-7715, 02-006-2708
โทรสาร               02-006-2708
E-mail                thecontainminar@hotmail.com, kittiphat2006@hotmail.com
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เดอะ คอนเทนมินาร์ คอนเฟอร์เรนซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
The Containminar Conference Center Co., Ltd.


--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ http://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ http://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: