วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Re: [SiamHRM.com :61440] ขออนุญาตนำเสนอความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม เพื่อสวัสดิการพนักงาน

 เรียนคุณธีรพิชญ์  สุขเกษม (ตั้ม) 
         ลองนำเสนอการประกันชีวิตและสุ ขภาพกลุ่มให้กับพนักงาน บริษัท มีพนักงาน ประมาณ 300 คน มทั้งพนักงานขายและฝ่ายผลิต อยากให้ลองนำเสนอ
โดยส่งdetail การคุ้มครองและเบี้ยประกันต่อหัวเท่าไร เพราะตอนนี้กำลังเปรียบเทียบเพื่อเสนอผู้บริหารค่ะ โดยสามารถใช้สิทธิเสียบแทนได้กรณีพนักงาน
ลาออก คืออายุการประกันต่อเนื่องค่ะ ลองนำเสนอมาให้พิจารณาด้วยค่ะ ขอด่วนก็ดีค่ะเพราะกำลังเปรียบเทียบอยู่ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ


                                                                                                                                                                                              ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                                                                    (สุรีรัตน์  กนกพรกุล)
                                                                                                                                                                   ผู้จัดการฝ่ายบุคคล   
                                                                                                                                                                                                    

From: Teerapit | MuangthaiLife <group.muangthai@gmail.com>
To: siamhrm@googlegroups.com
Sent: Tuesday, November 29, 2016 11:33 AM
Subject: [SiamHRM.com :61436] ขออนุญาตนำเสนอความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม เพื่อสวัสดิการพนักงาน

 เรียน ผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคลทุกท่ าน 

       ขออนุญาติประชาสัมพันธ์การให้บ ริการสวัสดิการประกันชีวิตและสุ ขภาพกลุ่มให้กับพนักงาน
โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะจัดทำ ข้อเสนอเพื่อการพิจารณา
ในการจัดทำสวัสดิการพนักงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพ นักงานและสร้างความเชื่อถือให้ กับองค์กร
เหมาะสำหรับองค์กรจดทะเบียนธรุกิจที่มีพนักงาน  ตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ด้วยการออกแบบสวัสดิ การตามมาตรฐาน
และเป็นแบบเฉพาะที่เหมาะสมในแต่ ละองค์กร ภายใต้แนวคิด บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย

       สำหรับองค์ที่ไม่เคยจัดทำประกัน กลุ่มมาก่อน เจ้าหน้าที่มีความยินดีอย่างยิ่ งที่จะออกแบบความคุ้มครอง
ที่เหมาะสมกับพนักงานในองค์กรขอ งท่านเพื่อการพิจารณาเบื้องต้น
และสำหรับองค์กรที่มีสวัสดิการอ ยู่แล้ว ยินดีนำเสนอเพื่อการเปรี ยบเทียบทั้งด้านความคุ้มครอง
และเบี้ยประกัน เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของท่า นมากที่สุด รวมทั้งยังได้รับความคุ้มครองต่ อเนื่องจากประกันเดิม
ที่ใช้บริการอยู่ได้ทันที


      บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์แ ละมั่นคงด้วยดีเสมอมา
ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลการบ ริหารงานยอดเยี่ยมอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 10  และ รางวัล "สุดยอดบริษัทประกันชีวิตในภูมิ ภาคเอเชียแห่งปี 2014
จากงาน Asia Insurance Industry Award 2014 รวมถึงรางวัล Brand of the Year 2015-2016 ในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากงาน World Branding Awards,London
 และยังให้บริการภายใต้มาตรฐานส ากล ISO 9001 : 2008 ทั้งระบบประกันกลุ่ม ซึ่งเ ป็นเครื่องยืนยันว่าบริษัทฯ มีความพร้อมในการให้บริการกับอง ค์กรของท่าน 
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รั บ ความไว้วางใจจากองค์กรของท่าน ในการนำเสนอสวัสดิการที่มั่นคงใ ห้กับองค์กรของท่านในโอกาสนี้ต่ อไป 

       หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมส ามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ ทันที สำหรับบริการข้อเสนอประกันกลุ่ม
จะดำเนินการจัดทำให้ภายใน 2-3 วันทำการหลังได้รับข้อมูลครบถ้ว น (บริการโดยสำนักงานใหญ่)

พิเศษ!! พนักงานที่ถือบัตรประกั นสุขภาพกลุ่ม เมืองไทยฯ สามารถเข้าร่วมโครงกา ร เมืองไทย Smile Club กว่า 2,000 แห่ง ทั่วประเทศ
รวมทั้งเพิ่มระบบแจ้งเตือนจ่ายสิ นไหมผ่านหมายเลขโทรศัพท์ SMS Claim Alert

(ติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริกา รเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ได้ ทุกวันทำการ)
 
 
 
ขอแสดงความนับถือ
 
ธีรพิชญ์  สุขเกษม (ตั้ม) Teerapit Sukkasem  https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B2U6GuTQ-R_QTXg5VnRLV2xGRW8&revid=0B2U6GuTQ-R_QdFZlUVJYNFlQNlFLdW9CUUt5K0oyZ2hwY0ZNPQ
Sales Executive | Employee Benefits Planning
Muang Thai Life Assurance PCL. (Head Office)   MTL |GROUP
250 Rachadaphisek Rd. Huaykwang Bangkok 10310
Tel. Direct 02 276 1025 ext. 3972    Fax.  02 693 2805
Mobile :  085 6677112 / 087 719 9662

****************************** **************

New name card 2016 RIP.jpg
 
รางวัล "สุดยอดบริษัทประกันชีวิตในภูมิ ภาคเอเชียแห่งปี 2014" จากงาน Asia Insurance Industry Awards 2014
รางวัล  "บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริ หารงานดีเด่นอันดับ 1 ของประเทศไทยติดต่อกัน 10 ปีซ้อน" จากสำนักงานคปภ. ประจำปี ปี 2549 - 2558
รางวัล  " Brand of the Year 2015-2016 ในหมวดธุรกิจ ประกันชีวิต" จากงาน World Branding Awards , London
 
------------------------------ ------------------------------ -------------------------
Muang Thai Life Assurance
Public Company Limited Disclaimer
------------------------------ ------------------------------ -------------------------
Muang Thai Life Assurance
 Public Company Limited treats all of the information in this e-mail as only allegation, opinions, or discussions and makes absolutely no claims
whatsoever for the substance or the factual or conceptual accuracy of any information, statement, documents, image or other material of any nature
whatsoever which is contained in this e-mail sent for the non-business affairs of the company,individual purpose and /or on individual own name. This e-mail is confidential.
It may also be legally privileged. The recipient is not allowed to distribute, copy, revise, retransmit, disseminateor use this e-mail or any part of it in any form whatsoever for any purpose.
 
(เงื่อนไขความคุ้มครองเป็ นไปตามกรมธรรม์หลัก , ขออภัยอย่างยิ่งหากเมลล์นี้เป็ นการรบกวนท่าน)

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout


ไม่มีความคิดเห็น: