วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61433] แจ้งปิดรับสมัครหลักสูตร เตรียมความพร้อมการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2560

เรียนสมาชิกทุกท่าน

ชมรมฯ ขอปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพราะตอนนี้มีผู้สมัครและชำระค่าอบรมเต็มตามจำนวนแล้ว และหากมีสมาชิกร้องขอให้เปิดรุ่นที่ 2 ชมรมขอรับไว้พิจารณาในโอกาสต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ
กิตติพัศ สุมนัส
ประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย

ดาวน์โหลด Outlook for Android

ไม่มีความคิดเห็น: