วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61443] เรียนเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2560 (รุ่นที่ 2) วันที่ 25 ธันวาคม 2559

เรียนสมาชิกทุกท่าน


หลังจากที่ชมรมฯ ได้เปิดหลักสูตร เตรียมความพร้อมการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2560 (รุ่นที่ 1) มีผู้สนใจจำนวนมากทำให้รุ่นที่ 1 เต็มอย่างรวดเร็ว และยังมีผู้สนใจอีกจำนวนหนึ่งที่ตกค้าง ทางชมรมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนสมาชิกและผู้สนใจ จึงเปิดอบรมรุ่นที่ 2 อีกหนึ่งรุ่น ดังรายละเอียดดังนี้


1. หลักสูตร เตรียมความพร้อมการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2560 รุ่นที่ 2

2. จัดอบรม วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559

3. สถานที่ ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา The Connecion (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลาดพร้าว ทางออกที่ 4)

4. ค่าใช้จ่าย 650 บาท/ที่นั่ง (ราคานี้รวมค่าห้องสัมมนา อาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 เบรก เอกสารและวุฒิบัตร)

5. ราคาดังกล่าวทางชมรมฯ ไม่ได้เรียกเก็บค่าตอบแทนวิทยากร ให้บริการฟรี

6. ชมรมฯ สงวนสิทธิผู้ที่สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินตามลำดับก่อนหลัง ไม่รับชำระหน้างานทุกกรณี

7. โปรดชำระค่าใช้จ่ายภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2559 นี้เท่านั้น ด้วยชมรมต้องดำเนินการจ่ายค่ามัดจำกับทางศูนย์ประชุมสัมมนาฯ


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณกิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)

Mobile : 063-894-9989

Lile ID : porkittiphat

E-mail : kittiphat2006@hotmail.comโปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาด้วยนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม


ขอแสดงความนับถือ

กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)

ประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย

HRNT CLUB


ไม่มีความคิดเห็น: