วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61367] หลักสูตร เทคนิคการกำหนดสมรรถนะหลักองค์กร : Core Competency Implementation

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้ารับการฝึกอบรม

เรียน ผู้บริหาร/ผู้บริหารสายงานทรัพยากรมนุษย์/ผู้บริหารสายงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการกำหนดสมรรถนะหลักองค์กร : Core Competency Implementation ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะคอนเน็คชั่น (สถานี้รถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว : MRT Ladphaow Exit 4)

ราคาพิเศษเมื่อสำรองที่นั่งพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ภายในวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙

๑) สมาชิกชมรม HRNT CLUB เพียง ๙๐๐ บาท (ปกติ ๑,๒๐๐ บาท)

๒) บุคคลทั่วไป เพียง ๑,๐๐๐ บาท (ปกติ ๑,๓๐๐ บาท)

โปรดศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม

ขอแสดงความนับถือ

กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)

ประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย
HRNT CLUB
063-894-9989

ไม่มีความคิดเห็น: