วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61420] ฝาก RESUME_ประสบการณ์ ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย การตลาด/การขายสินค้าอุปโภค-บริโภค

เรียนทุกท่าน


ขอฝากประวัติน้องต้องการเปลี่ยนงาน ประสบการณ์การขายสินค้าอุปโภค-บริโภค , ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย การตลาด , MC


ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น: