วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61400] หลักสูตรการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน


  

เรียนทุกท่าน


                 ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการทบทวน Jod Description และการแก้ปัญหาในการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

ในการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน สำหรับหลักสูตรนี้แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ


1. การทบทวน Job Description ในเชิงกลยุทธิ์ เพื่อเอื้ออำนวยในการประเมินค่างาน และยังสามารถใช้ในการบริหารงานอ่นๆได้อีกด้วย

2.การประเมินค่างาน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจำแนกระดับความสำคัญของตำแหน่งงานด้วยค่างาน (Job Value) ว่าตำแหน่งงานไหนมีมูลค่มมากน้อยกว่ากัน

3.การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ซึ่งบางบริษัทก็มีอยู่แล้ว ต้องการจะปรับปรุงใหม่ บางบริษัทก็ยังไม่เคยมีมาก่อน ต้องการจะออกแบบขึ้นมาใหม่

4.การบริหารโครงสร้างเงินเดือน เพื่อนำไปบริหารผลตอบแทน และบริหารผลงาน


วันที่อบรม

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 - 16.00 น.

สถานที่ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


ค่าอบรม ท่านละ 2,900 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

สนใจอบรม  ติดต่อ chanita.n@hotmail.com โทร 080 5888 046

ลงทะเบียนเพื่อจอง ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

(ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้จองก่อน เป็นหลักสูตรที่จำกัดผู้เรียนเพื่อให้มีความเข้าใจและนำไปปฎิบัติได้จริง)สิ่งที่ผู้เข้าอบรมนำมาในวันอบรม

1.computer notebook

2.Flash drive

3.ตย.Job Description (ถ้ามี)

4.ปลั๊กพ่วง

  ขอแสดงความนับถือ
ชณิตา อยู่ทิพย์
 
  

ไม่มีความคิดเห็น: